صحبتی با بزرگوارانی که دغدغه حفظ و توسعه زبان فارسی را دارند

بنده معتقد هستم که اگر واژه نامه ای برای هر  حوزه ای ازجمله حوزه امنیت اطلاعات تدوین می شود این واژه نامه برای اینکه عمومی شود باید به صورت عمومی و رایگان در فضایی تعاملی در اختیار تمامی کاربران فضای مجازی قرارگیری تا در ترویج واژگان ، توسعه و بهبود آنها کلیه افراد متخصص ، کارشناس و حتی صاحب ذوق علمی و ادبی نقش داشته باشند. واژه نامه باید ساختاری پویا داشته باشد که واژه ها بتوانند بر اساس نظر عموم و کارشناسان مطابق با نیاز جامعه فارسی بازخورد دریافت نموده ،  تغییر کنند و به روز رسانی شوند.

با تمام احترامی که برای دست‌اند کاران معادل سازی واژگان به زبان فارسی  قائل هستم  ، معتقدم که تدوین یک واژه نامه در هر حوزه علمی و به ویژه  حوزه امنیت اطلاعات در یک بازه زمانی محدود توسط گروهی خاص و مهر نهایی زدن بر واژگان پیشنهادی راه حلی نیست که باتوجه به تغییرات سریع حوزه فناوری اطلاعات بتواند در درازمدت پاسخگوی نیاز فارسی زبانان عزیز باشد. گاه بازخورد جامعه نسبت به معادل سازی متخصصین و واژگان پیشنهادی آنها بسیار منفی است و واژه های پیشنهاد شده به سرعت به فراموشی سپرده می شوند. نبود فضای تعاملی مناسب در معادل سازی ، تأخیر در معادل سازی واژگان جدید وارد شده و عدم ترویج فراگیر می تواند سه دلیل وقوع چنین بازخوردهایی باشد.

 طبیعتا با توجه به مشغله فراوانی که دارم،  جدول معادل واژگانی که در این بخش وبگاه  ارائه می کنم بسیار محدود است و امیدوارم به مرور زمان بتوانم آن را تکمیل نمایم؛ هدف صرفا بیان این دغدغه و در حد بضاعت خود، تلاش در حوزه معادل سازی مطلوب است.  باتوجه به توضیحاتی که بیان شد، واژه هایی که در این جدول معادل واژگان پیشنهاد می شود قطعاً واژگانی نیستند که مهر نهایی بر آنها زده شده باشد و تنها پیشنهادی برای جامعه باشعور فضای مجازی است که توسط بنده حقیر با مشورت با عده ای از دوستان حوزه امنیت اطلاعات و برخی اساتید حوزه امنیت ارائه شده است و قطعاً نظرات شما بزرگواران می تواند در ارائه معادل های علمی ،دقیق و بهتر  مثمر ثمر باشد.

مدتی این ایده را در ذهن داشتم  که به عنوان یک فارسی زبان جهت حفظ زبان ارزشمند و شیرین فارسی، انجمنی را در فضای مجازی ایجاد نمایم که در تمامی حوزه های علمی کلیه افراد علاقمند متخصص ، کارشناس و صاحب ذوق علمی و ادبی بتوانند در حوزه خود کلمات غیرفارسی وارد شده را با همفکری به شکل مطلوب معادل سازی نمایند و معادل مناسب با پیشنهاد خود کاربران و با اجماع نظر انتخاب شود؛ متأسفانه به دلیل مشغله بسیار زیاد تاکنون موفق به تحقق این ایده نشدم، لذا این ایده را در اینجا مطرح نمودم تا هر فارسی زبان دغدغه مندی که چنین توانایی، فرصت و تمایلی را دارد این پروژه ارزشمند را شروع کند، بنده نیز  تلاش می کنم در حد بضاعت خود در حوزه امنیت اطلاعات در این انجمن فعال باشم.

 

با احترام به شما مخاطب گرامی و دغدغه مند

م.م. احمدیان