نظر به اهمیت امنیت سامانه های کنترل و اتوماسیون صنعتی و تفاوت این سامانه ها در صنایع و زیرساخت های مختلف، مجموعه ای از دوره های آموزشی متنوع را برای شما آماده کرده ایم  که لیست این دوره ها  در لینک زیر قابل دانلود است:

لینک سند لیست دوره های آموزشی امنیت سایبری

جهت مشاهده سایر موضوعات و  آرشیو ارائه های علمی ، سخنرانی ها و دوره های آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده سند نمونه دوره های آموزشی ۱۶ ساعته به این صفحه مراجعه فرمایید.

📽جهت مشاهده کلیپ معرفی دوره های عملی و اجراهای عملی آموزشی  به این صفحه مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده سند نمونه دوره های آموزشی ۴۰  ساعته به این صفحه مراجعه فرمایید.

📽جهت مشاهده فیلم آموزشی طبقه بندی رخدادهای امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا  به این صفحه مراجعه فرمایید.