نظر به اهمیت امنیت سامانه های کنترل و اتوماسیون صنعتی و تفاوت این سامانه ها در صنایع و زیرساخت های مختلف، مجموعه ای از دوره های آموزشی متنوع را برای شما آماده کرده ایم  که لیست این دوره ها  در لینک زیر قابل دانلود است:

لینک سند لیست دوره های آموزشی امنیت سایبری

جهت مشاهده سایر موضوعات و  آرشیو ارائه های علمی ، سخنرانی ها و دوره های آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده سند نمونه دوره های آموزشی ۱۶ ساعته به این صفحه مراجعه فرمایید.

?جهت مشاهده کلیپ معرفی دوره های عملی و اجراهای عملی آموزشی  به این صفحه مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده سند نمونه دوره های آموزشی ۴۰  ساعته به این صفحه مراجعه فرمایید.

?جهت مشاهده فیلم آموزشی طبقه بندی رخدادهای امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا  به این صفحه مراجعه فرمایید.