امنیت در سامانه های کنترل صنعتی و زیرساخت های حیاتی
چالش های امنیتی در سامانه های سایبر-فیزیکی

متدلوژی توسعه امن نرم افزار
مباحث پیشرفته در امنیت اطلاعات
مبانی امنیت اطلاعات
امنیت شبکه های کامپیوتری
 باج افزارها از منظر رمزکار ویروس شناسی ،تهدیدات امنیتی، راهکاری های حفاظت و مقابله با آنها

 

جهت مشاهده سایر موضوعات و  آرشیو ارائه های علمی ، سخنرانی ها و دوره های آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده سند پیشنهادی دوره های آموزشی به این صفحه مراجعه فرمایید.