تاریخ به روزرسانی این صفحه : ۲۵ اسفند ۹۶

عنوان

عنوان انگلیسی

وابسته به

محل ارائه

زمان

اسلاید

سخنرانی چالش‌های امنیتی در سامانه‌های سایبر-فیزیکی (با محوریت تحلیل جریان اطلاعات در خطوط لوله نفت و گاز)

Cyber-Physical Systems Security Challenges (Case study: Information Flow Security Analysis in Natural Gas and Oil Pipeline System )

آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت، گاز ،پالایش و پتروشیمی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۶

لینک

شناسایی تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های امنیتی پروتکل کنترل صنعتی IEC 60870-5-104

Towards the Identification of IEC 60870-5-104 Protocol Security Vulnerabilities and Threats

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، شیراز، دانشگاه شیراز

۱۶ شهریور ۱۳۹۶

لینک آگهی

کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات در سامانه‌های کنترل صنعتی : چالش‌ها و راهکارها

Information Security in Industrial Control Systems: Challenges and Solutions

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز شیراز، دانشگاه شیراز

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

لینک آگهی

ارائه علمی تحلیل و وارسی صوری امنیت جریان اطلاعات در سامانه‏های سایبری-فیزیکی، مطالعه موردی : سامانه انتقال(خطوط لوله) گاز

Formal Analysis and Verification of information flow security in cyber-physical systems, Case study: natural gas pipeline system

آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرداد

۱۳۹۵

 

ارائه علمی درآمدی بر سامانه‌های سایبری-فیزیکی و چالش‏های امنیتی آن‌ها، حوزه محوری: سامانه‏های کنترل صنعتی

Introduction to cyber-physical systems and their security challenges, Case study: ICSs

آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شهریور

۱۳۹۵

 

سخنرانی چالش‏ها و راهکارهای امنیتی در سامانه‏های کنترل صنعتی

security challengesand solutions in ICSs

—–

آبان

۱۳۹۵

 

مقدمه‌ای بر خط‌مشی‌های امنیتی پویا

An Introduction to Dynamic Security Policy (a sub-class of Dynamic Security )

آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهمن و اسفند

۱۳۹۵

 

صحت جریان کنترل

Control Flow Integrity

آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اسفند

۱۳۹۵

لینک

چارچوب ۲entFOX به‌منظور تشخیص باجگیرافزارهای بقاپذیر

۲entFOX: A Framework for High Survivable Ransomwares Detection

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

شهریور

۱۳۹۵

 

بررسی برخی تهدیدات امنیتی در طراحی بیتکوین ، امکان‌سنجی حملات مرتبط با آن‌ها و طرح چند ابهام امنیتی

 

آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تیر

۱۳۹۵

 

کارگاه آموزشی امنیت سایبری در سامانه‌های کنترل صنعتی

Cyber Security in Industrial control systems

تیم امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت ملی گاز ایران، تهران

اسفند

۱۳۹۴

لینک

چارچوبی به‌منظور تشخیص باجگیرافزارهای بقاپذیر به کمک تحلیل ترکیبی رفتاری برنامه‌ها و شبکه بیزی

A framework for Detecting High Survivable Ransomwares using hybrid behavioral analysis and Bayesian network

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

بیست‌ویک مین کنفـرانس ملی سـالانه انجمن‌ کامپیوتر ایران، تهران، پژوهشگاه دانش‌‌‌های بنیادی

اسفند

۱۳۹۴

 

چارچوبی به‌منظور تشخیص باجگیرافزارها به کمک تحلیل رفتار پویای برنامه

A Framework for Ransomware Detection Based on Behavioral Analysis

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهر

۱۳۹۴

 

نظارت بر ارتباط و قطع ارتباط : رویکردی نوین جهت پیشگیری و تشخیص باجگیرافزارهای بقاپذیر

Connection-monitor & connection-breaker: A novel approach for prevention and detection of high survivable ransomwares.

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، گیلان، دانشگاه رشت

شهریور

۱۳۹۴

 

سخنرانی امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

 

پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

دی

۱۳۹۳

لینک

قلاب سازی در تحلیل و طراحی بدافزار

Hooking in malware design and analysis

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آذر

۱۳۹۳

لینک

حفظ حریم خصوصی در خدمات مکان-مبنا

Privacy Preserving in Location-Based Services

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آذر

۱۳۹۳

لینک

روش‌های تحلیل بدافزار

malware analysis methods

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آذر

۱۳۹۳

 

روش‌های تشخیص بدافزار

(با محوریت تشخیص رفتاری پویا)

malware detection methods

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شهریور

۱۳۹۳

 

بیت کوین و مسائل امنیتی آن

Bitcoin Security Challenges

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرداد

۱۳۹۳

لینک

رویکرد معنایی در سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان با استفاده از الگوهای فراخوان سیستمی پیوسته و ناپیوسته

A Semantic Approach to Host-Base Intrusion Detection systems using Contiguous and discontinuous system call patterns

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تیر

۱۳۹۳

لینک

بهره‌برداری از آسیب‌پذیری پایگاه داده MySQL

MySQL Vulnerabilities Exploitation

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تیر

۱۳۹۳

لینک

هک پایگاه داده و راهکارهای مقابله‌ای، با محوریت بدافزارهای اوراکل و SQL سرور

Databases hacking, safeguards and countermeasures ,Case study : Oracle & SQL server malwares

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خرداد

۱۳۹۳

لینک

تحلیل تفاضلی و خطی الگوریتم LOKI97 و تست بهمنی آن

linear and differential analysis of LOKI97 beside Strict Avalanche Criteria

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   

معرفی رمزکار ویروس شناسی ،تهدیدات امنیتی، راهکاری‌های حفاظت و مقابله با آن‌ها

Cryptovirology Introduction, Security Threats, Safeguards and Countermeasures)

آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دی

۱۳۹۲

لینک

ارائه الگوریتم جدیدOA* به‌منظور کاهش پیچیدگی مکانی و زمانی جست‌وجوی آگاهانهA*

Propose OA* new algorithm for decreasing space complexity and time complexity in A-Star Informed search

کنفرانس بین‌المللی مدل‌های غیرخطی و بهینه‌سازی ،آمل ،دانشگاه شمال

شهریور

۱۳۹۱