تاریخ به روزرسانی این صفحه : ۲۰ دی ماه ۹۷

عنوان

 

عنوان انگلیسی وابسته به محل ارائه زمان

اسلاید یا خبر

اجرای عملی سناریو‌ی نمونه حملات سایبری و تست نفوذ به سامانه‌های اسکادا حوزه انرژی Hacking and Penetration Testing Scenarios of SCADA Systems of Energy پژوهشگاه نیرو کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2019) ، دانشگاه صنعتی شریف ۱۹ و ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ لینک آگهی

 

دوره آموزشی دو روزه پدافندغیرعامل و امنیت سایبری در سامانه‌های کنترل  و اتوماسیون صنعتی (محتوای ۱۶ ساعته) Passive Defense and Cyber Security in Industrial Control & Automation Systems —-

(عدم انتشار )

—-

(عدم انتشار )

۲۲ و ۲۳  آذر ماه ۱۳۹۷ لینک آگهی

 

سخنرانی امنیت سامانه‏های کنترل صنعتی و ارتقاء آن Cyber Security Hardening in Industrial Control Systems افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل. برگزاری سمینار به نمایندگی شرکت پارس آوان اهواز ۲۱ آبان  ۱۳۹۷ لینک خبر  
حملات کنترل صنعتی، از حرف تا عمل (پیاده سازی حملات پایه در شبکه های کنترل صنعتی به همراه اجرای راهکارهای مقابله ) Hacking Exposed Industrial Control Systems —-

(عدم انتشار در نسخه عمومی دوره)

پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، تهران، دانشگاه شهید رجایی ۷ شهریور ۱۳۹۷  

لینک آگهی

( ارائه با با همکار)

سخنرانی امنیت سامانه‏های کنترل صنعتی (همراه با اجرای عملی دو ساعته حملات سایبری به سامانه‌های اتوماسیون صنعتی) Cyber Security in Industrial Control Systems افتای ریاست جمهوری مشهد، سالن همایش‌های  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ۶ شهریور ۱۳۹۷  

( ارائه با با همکار)

سخنرانی چالش‌های امنیتی در سامانه‌های سایبر-فیزیکی (با محوریت تحلیل جریان اطلاعات در خطوط لوله نفت و گاز) Cyber–Physical Systems Security Challenges (Case study: Information Flow Security Analysis in Natural Gas and Oil Pipeline System  ) آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت، گاز ،پالایش و پتروشیمی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۶ لینک
شناسایی تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های امنیتی پروتکل کنترل صنعتی IEC 60870-5-104 Towards the Identification of IEC 60870-5-104 Protocol Security Vulnerabilities and Threats —-

(عدم انتشار در نسخه عمومی دوره)

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، شیراز، دانشگاه شیراز ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ لینک آگهی
کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات در سامانه‌های کنترل صنعتی : چالش‌ها و راهکارها Information Security in Industrial Control Systems: Challenges and Solutions —-

(عدم انتشار در نسخه عمومی دوره)

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز شیراز، دانشگاه شیراز ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ لینک آگهی
ارائه علمی تحلیل و وارسی صوری امنیت جریان اطلاعات در سامانه‏های سایبری-فیزیکی، مطالعه موردی : سامانه انتقال(خطوط لوله) گاز Formal Analysis and Verification of information flow security in cyber–physical systems, Case study: natural gas pipeline system آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرداد

۱۳۹۵

ارائه علمی درآمدی بر سامانه‌های سایبری-فیزیکی و چالش‏های امنیتی آن‌ها، حوزه محوری: سامانه‏های  کنترل صنعتی Introduction to cyber–physical systems and their security challenges, Case study: ICSs آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهریور

۱۳۹۵

سخنرانی چالش‏ها و راهکارهای امنیتی در سامانه‏های  کنترل صنعتی security challenges and solutions in ICSs —-

(عدم انتشار در نسخه عمومی دوره)

—-

(عدم انتشار در نسخه عمومی دوره)

آبان

۱۳۹۵

مقدمه‌ای بر خط‌مشی‌های امنیتی پویا An Introduction to Dynamic Security Policy (a sub-class of  Dynamic Security ) آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن و اسفند

۱۳۹۵

صحت جریان کنترل Control Flow Integrity آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر اسفند

۱۳۹۵

لینک
چارچوب ۲entFOX  به‌منظور تشخیص باجگیرافزارهای بقاپذیر ۲entFOX: A Framework for High Survivable Ransomwares Detection آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، تهران، دانشگاه شهید بهشتی شهریور

۱۳۹۵

 

لینک
بررسی برخی تهدیدات امنیتی در طراحی بیتکوین ، امکان‌سنجی حملات مرتبط با آن‌ها و طرح  چند ابهام امنیتی   آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تیر

۱۳۹۵

کارگاه آموزشی امنیت سایبری در سامانه‌های  کنترل صنعتی Cyber Security in Industrial control systems تیم امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به سرپرستی دکتر احمد افشار) شرکت ملی گاز ایران، تهران اسفند

۱۳۹۴

 

لینک
چارچوبی به‌منظور تشخیص باجگیرافزارهای بقاپذیر به کمک تحلیل ترکیبی رفتاری برنامه‌ها و شبکه بیزی A framework for Detecting High Survivable Ransomwares using hybrid behavioral analysis and Bayesian network آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن بیست‌ویک مین کنفـرانس ملی سـالانه انجمن‌ کامپیوتر ایران، تهران،  پژوهشگاه دانش‌‌‌های بنیادی

 

اسفند

۱۳۹۴

چارچوبی به‌منظور تشخیص باجگیرافزارها به کمک تحلیل رفتار پویای برنامه A Framework for Ransomware Detection Based on Behavioral Analysis آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهر

۱۳۹۴

 

نظارت بر ارتباط و قطع ارتباط : رویکردی نوین جهت پیشگیری و تشخیص باجگیرافزارهای بقاپذیر Connection-monitor & connection-breaker: A novel approach for prevention and detection of high survivable ransomwares. آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، گیلان، دانشگاه رشت شهریور

۱۳۹۴

 

سخنرانی امنیت سایبری سامانه‌های کنترل صنعتی در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی   پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به سرپرستی دکتر احمد افشار) سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی دی

۱۳۹۳

لینک
قلاب سازی در تحلیل و طراحی بدافزار Hooking in malware design and analysis آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر آذر

۱۳۹۳

لینک
حفظ حریم خصوصی در خدمات مکان-مبنا Privacy Preserving in Location-Based Services آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر آذر

۱۳۹۳

لینک
روش‌های تحلیل بدافزار malware analysis methods آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر آذر

۱۳۹۳

روش‌های تشخیص بدافزار

(با محوریت تشخیص رفتاری پویا)

malware detection methods آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهریور

۱۳۹۳

بیت کوین و مسائل امنیتی آن Bitcoin Security Challenges آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرداد

۱۳۹۳

لینک
رویکرد معنایی در سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان با استفاده از الگوهای فراخوان سیستمی پیوسته و ناپیوسته A Semantic Approach to Host-Base Intrusion Detection systems using Contiguous and discontinuous system call patterns آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تیر

۱۳۹۳

لینک
بهره‌برداری از آسیب‌پذیری پایگاه داده MySQL MySQL Vulnerabilities Exploitation آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تیر

۱۳۹۳

لینک
هک پایگاه داده و راهکارهای مقابلهای، با محوریت بدافزارهای اوراکل و SQL سرور Databases hacking, safeguards and countermeasures ,Case study : Oracle & SQL server malwares آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر خرداد

۱۳۹۳

لینک
تحلیل تفاضلی و خطی الگوریتم LOKI97  و تست بهمنی آن linear and differential analysis of  LOKI97  beside Strict Avalanche Criteria آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معرفی رمزکار ویروس شناسی ،تهدیدات امنیتی، راهکاری‌های حفاظت و مقابله با آن‌ها Cryptovirology Introduction, Security Threats, Safeguards and Countermeasures) آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن دانشگاه صنعتی امیرکبیر دی

۱۳۹۲

لینک
ارائه الگوریتم جدیدOA*  به‌منظور کاهش پیچیدگی مکانی و زمانی جست‌وجوی آگاهانهA* Propose OA* new algorithm for decreasing space complexity and time complexity  in  A-Star Informed search کنفرانس بین‌المللی مدل‌های غیرخطی و بهینه‌سازی ،آمل ،دانشگاه شمال شهریور

۱۳۹۱