محمد مهدی احمدیان، محقق، مدرس و مشاور حوزه امنیت سامانه های  سایبر-فیزیکی ( به ویژه سامانه های کنترل صنعتی و اتوماسیون صنعتی )است که تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم فزار) و سپس کارشناسی ارشد خود را در رشته فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات) پشت سرگذاشته است و در حال حاضر  کاندیدای دکتری تخصصی رشته فناوری اطلاعات(گرایش امنیت اطلاعات) دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران میباشد. وی بالغ بر هفت سال است که زیر نظر اساتید مجرب و حاذق کشور تحصیلات تخصصی خود را در حوزه امنیت اطلاعات ادامه داده است و در پروژه‌های متعدد امنیت سایبری و امنیت سایبر-فیزیکی در سطوح مختلف فعالیت داشته است.

حوزه های تحقیقاتی

مشاهده رزومه شخصی

مشاهده پیوست رزومه شخصی (گواهی ها)